Արա Նեդոլյան

Թատրոնի էություն-2
Թատրոնի բնորոշում, ներկայիս հայկական թատրոնի գնահատում (զրույց Սիրանույշ Պապյանի հետ, 2010)
Թատրոնի էությունը
Արա Նեդոլյան. Ինչ բան է թատրոնը՝ ծագումնաբանական, իմաստաբանական ակնարկ (2013)
Իշխանությունն ի՛մն է և քո՛նը
Կոնցեպտուալ զրույց Լուսինե Վայաչյանի հետ. 2008-ի Շարժում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իբրև կերպար և դերակատարում, մենք իբրև ապագայի դերակատար (2010)