Ժողովածուներ ԳՏԳ-ի մասնակցությամբ

Երեսունյոթ
Ինքնա-պատմվածք, հատված «Իմ մարմինը» գործից, 2017