ԳՏԳ-ի ստեղծագործության վերաբերյալ կարծիքներ, վերլուծականներ